Aktuality

Pozvánka na první shromáždění členů – 3.12.2018

Pozvánka na první shromáždění členů – 3.12.2018

Milí členové, děkujeme za vyplnění vámi preferovaného data. Vítězem se stalo pondělí 3. prosince. Sejdeme se v Modrém domě Na špejcharu 291/3, nedaleko stanice metra Hradčanská. Začátek je v 18 hodin. Z Organizačního řádu spolku: Shromáždění členů je usnášeníschopné při účasti minimálně 50 % členů. Prosím tedy, aby se nás sešlo co nejvíce, budeme rozhodovatPokračovat ve čtení Pozvánka na první shromáždění členů – 3.12.2018