Jsme Spolek živá obŽIVA a provozujeme Obživu, první spolkový bioobchod v Praze. Zprostředkováváme svým členům přístup k lokálně produkovaným biopotravinám a snažíme se při tom být co nejvíce bezobaloví. Sdružujeme dodavatele (ekozemědělce, zpracovatele a výrobce) a spotřebitele a vytváříme mezi nimi přímé spojení bez prostředníků. Vybudování a provoz spolkového obchodu je financováno z investičních příspěvků a členských příspěvků členů spolku. To nám umožňuje si dodávat zboží za nákladové ceny, tedy bez marže.


O co nám jde

obŽIVA

Umožňovat a usnadňovat svým členům obživu z šetrného ekologického zemědělství, které je založeno na osobních vazbách a vzájemnosti, a jehož cílem bude živit lidi pro společnou radost všech zúčastněných.

Spolkový obchod

Chceme přispívat k obnově důvěry v ekologické zemědělství, proměnit svět obchodu tak, aby byl férový, založený na osobních vazbách a vzájemnosti a trvalé udržitelnosti prostřednictvím provozu spolkového obchodu.

Vztah k Zemi

Chceme pomáhat utvářet vztahy mezi obživovanými a živiteli, tedy těmi kteří mají přímý podíl na tom, jak Země vypadá, tak aby všichni měli možnost zakusit k ní přímý vztah


Naše hodnoty

Za čím si stojíme?

Jak se to stalo…

Myšlenka

1.1.2013

Počátek myšlenky férové platformy na distribuci jídla – obživy.

Read more

Hledání inspirace

24.1.2014

Exkurze do drážďanského VG Dresden spolu se zemědělci.

Read more

Setkání

1.2.2014

Od té doby proběhla celá řada různých setkání – důležitá v uvažování byla výroční Zelinářská setkání, která pořádal Jarda každý rok od toho roku 2012.

Read more

Úvahy

1.1.2015

Uvažování konceptu, možnosti realizace, hledání vhodné právní formy. Probíhaly různé schůzky za účasti spousty lidí, namátkou Míla Hilgertová, Hanka Vacková, Marek Bindr, Tereza Hausmanová, Lukáš Udatný, Ondra Tesař, Markéta Vinkelhoferová, Tomáš Uhnák a ještě celá řada dalších 20-30 lidí, kteří nějak přispěli a vymizeli. Míša Křivková vydržela, kooperovala i ze zahraničí a nakonec dotáhla realizaci.

Read more

Založení spolku

13.2.2017

Proces zakládání spolku běžel zhruba od poloviny roku 2016. Byly sepsány stanovy. První podání žádosti o registraci bylo v 12/2016, ale soud nám to vrátil (neboť již existovala firma s názvem Obživa). Proto jsme začátkem roku vymysleli pro spolek nové jméno a podali žádost o registraci v únoru. Původně měli být zakladatelé 4 (2 živitelé Jarda, Lukáš a 2 obživovaní Honza a Tomáš), a tak tomu bylo i v první verzi návrhu stanov, ale bohužel při druhém pokusu byl Tomáš v zahraničí tak to nemohl podepsat…

Read more

Přípravy

1.1.2018

Potom jsme rok 2017 věnovali hledání vhodného místa. Prostor ve Dvoře Kobylisy se jevil jako výborné místo. Přípravu dotáhl přípravný tým pod koordinací Míši a Leoše. Utřásl se koncept komunitního bioobchodu, naplánovali fundamentální kroky pro realizaci a nastínily varianty rozpočtu.

Read more

Zahájení náboru

2.10.2018

Zahájení náboru členů. 🙂 Každý člen má možnost se zapojit různým způsobem a přispívat tak ke stabilizaci provozu a rozvoji.

Read more

1. členská schůze

3.12.2018

Vyhodnocení vybraných investičníh příspěvků, návrh a následně rozhodnutí otevřít testovací odběrné místo.

Read more

Otevření na Florenci

1.2.2019

Otevření testovacího odběrného místa na Florenci v Bar/ák (u).

Read more

100

19.3.2019

Bruno se stává stým členem! (číslovka není důležitá, každý člen ano)

Read more

2. členská shůze

14.10.2019

Shrnutí fungování spolku. Představeny návrhy k otevření Kobylis. V diskusi a hlasováni se rozhodla jako priorita stabilizace stávajícího provozu.

Read more

Naši členové: