Jak to funguje

 
Pro zřízení odběrného místa je potřeba mít dostatečný počet členů do začátku
Živá obŽIVA je spolek, který se zavazuje poskytovat svým členům kvalitní jídlo z ekologického nebo biodynamického zemědělství a výrobky šetrné k životnímu prostředí. Ty jsou distribuovány mezi své členy bez přirážky v odběrném místě Kobylisy – Náš Dvůr. Veškeré provozní, investiční náklady a náklady na zboží jsou placeny z členských příspěvků.
Člen hradí investiční příspěvek při vstupu do spolku převodem, provozní příspěvek měsíčně (také převodem) a příspěvek na odebrané jídlo/výrobky dle výše využívání dané služby. Zároveň má možnost přinášet podněty a zpětnou vazbu a podílet se na směřování obsahu odběrného místa.

Pro udržení nízkých členských poplatků se od člena očekává výpomoc v některé z oblastí spolku – provoz, PR, administrativa, apod., na dobrovolnické bázi. Nejedná se o více než pár hodin měsíčně. Jednou ročně se člen účastní shromáždění členů, které shrnuje uplynulý rok a podívá se na výhled na ten následující. Na tomto místě se také dá jednat o větších změnách v chodu spolku.

 

Před zřízením odběrného místa je nutno udělat spoustu práce

Pro zřízení prvního odběrného místa je potřeba nashromáždit dostatečný kapitál pro rekonstrukci a vybavení. Tento kapitál bude součtem investičních příspěvků členů spolku a potřebná částka je dána investičním rozpočtem: 959.900,- Kč = 200 členů x 4.800,- Kč. Pokud se do spolku přidá dostatečný počet členů do konce listopadu 2018, začne se s rekonstrukcí prostoru, shánění vybavení a finalizování sortimentu. Členové budou pozváni na první společné setkání, kde budou moci vyjádřit svá očekávání, vyjasnit případné nejasnosti a nabídnout pomoc v určité oblasti, která by mohla vést ke snížení potřebných nákladů a větší finanční stabilitě již od začátku. Budou také vyzváni k započetí zasílání provozních příspěvků, ačkoliv odběrné místo ještě nebude v provozu, ale část provozních nákladů již bude splatná. Plánované otevření odběrného místa je v březnu 2019. Od tohoto data budou moci členové začít naplno využívat služeb spolku a odběrného místa.

Po otevření odběrného místa budeme provoz monitorovat

Prvních šest měsíců po otevření poběží tzv. testovací fáze, kdy budeme sledovat skutečný provoz, skutečné náklady, výši odběrů, pracovní nároky, apod. Vše budeme porovnávat s plány a rozpočty a přecházet k nutným nebo žádoucím změnám. Během celého období bude nezbytný oboustranný dialog a snaha dojít k optimální formě. Po skončení této testovací fáze bude svoláno shromáždění členů a vytvořen plán na další rok.

Vyplatí se mi to?

Při pohledu na výši investičního příspěvku plus vědomí placení měsíčního provozního příspěvku může vzbudit dojem, že do spolku vkládáte hodně. A tak je logické se ptát, co z toho budete mít nazpátek. Je jasné, že samotné jídlo a výrobky dostupné v Obživě je dar sám o sobě, ale je tu i nepřehlédnutelná finanční výhoda z členství plynoucí.

Vezmete-li si svůj měsíční výdej na jídlo a drogerii a spočítáte si, kolik byste zaplatili bez existence marže u vašeho obchodníka – která se pohybuje mezi 30-70%, schválně se zkuste konkrétního procenta ve vašem obvyklém obchodě dopídit – dostanete se k vaší hrubé měsíční úspoře, nakoupíte-li stejné položky ve spolkovém obchodě.

Příklad:
– S rodinou nakupujeme za 3.000,- Kč měsíčně u obchdníka.
– Bez marže (uvažujme průměrnou marži 35%) bychom zaplatili jen 2.222,- Kč (vypočetli jsme jako 3000/1,35). Takže rozdíl mezi cenou u obchodníka a úhradou za odebrané zboží v Obživě by byl 778,- Kč.
– Od této částky nyní odečteme měsíční provozní příspěvek 450,- Kč a dostaneme 328,- Kč, tedy čistou měsíční úsporu.

To jsme započetli měsíční provozní poplatek jenom od doby kdy můžeme odebírat. Nyní ještě odečteme investiční příspěvek a provozní příspěvky za měsíce, kdy jsme spořit ještě nemohli (před otevřením odběrného místa).

– Návratnost této investice vypočteme jako 4.800,- Kč (investiční příspěvek) + 3x 450,- Kč (provozní příspěvky před otevřením) a to všechno děleno 328,- Kč (čistá měsíční úspora). Výsledek je počet měsíců, po které se nám investice bude díky měsíční úspoře vracet. V tomto případě je to 19 měsíců (výpočet 6150/328 = 18,8). To tedy znamená, že po více než roku a půl odebírání z Obživy už jen měsíčně spoříte 328,- Kč, protože celková investice se vám již během prvních 19 měsíců (18,8 budeme-li přesní) navrátila. Rychlost této návratnosti ovlivňuje průměrná marže, s kterou počítáte (ta se liší u různých obchodníků, stejně tak u různého typu zboží) a hlavně vaše měsíční výdaje. Čím jsou vyšší, tím je i návratnost rychlejší a naopak. Odeberete-li v Obživě za 2.000,- Kč měsíčně, návratnost prvotní investice by byla 7,5 let. Pokud bychom ale uvažovali marži ve výši 70% procent, návratnost by byla jen 16 měsíců.

Spočítejte si sami vaši návratnosť po stažení kalkulačky zde.

Je třeba si uvědomit, že uvedené výpočty berou v úvahu porovnání nákupu identických položek za stejné nákladové ceny ve spolkovém a běžném obchodě, což reálně v praxi nemusí být vždycky tak (např. nebudeme prodávat totožný olivový olej, jako prodávají v tescu – jiný původ, jiná značka, jiná kvalita). Výpočet pouze demonstruje ekonomický princip spolkového obchodu.