O nás

Kdo jsme

Co chceme

Proč jsme založili obŽIVU?

 


Kdo jsme

Jsme skupina ekozemědělců, zpracovatelů, obchodníků, jedlíků, aktivistů či běžných lidí, kterým leží na srdci naše krajina, půda, příroda, jídlo a společnost, kteří se sešli a společně vymysleli možnost jak tohle všechno skloubit dohromady ve společném projektu, který bude prospěšný všem.

Zakládajícími členy spolku jsou:

Jaroslav Lenhart
Svobodný statek na soutoku
Lukáš Rudolfský
Vinné sklepy Kutná Hora
Jan Valeška
PRO-BIO LIGA
Tomáš Hajzler (neformální zakladatel)
Peoplecomm

 

O tom, proč jsme obŽIVU založili se můžete dočíst dole.

Další členové přípravného týmu obŽIVA:
Leoš Longauer – IT a koordinace projektu
Zita Nevečeřalová – administrace a plánování
Michaela Křivková – provoz a komunikace
Marek Binder – Náš Dvůr

Ke vzniku projetu také přispěli:
Tereza Hausmannová, Pavel Kopecký – architektonické studio Formace, Markéta Körnig, Ondřej Chomát, dále Ondřej Tesař – bezobalu.org, Vojtěch Sýkora – Dobrá farma Máslovice, Markéta Vinkelhoferová – Ekumenická akademie, Tomáš Uhnák – nezávislý novinář, Stanislav Miller – Akademie soběstačnosti, Vojta Klusák- Bemagro a mnoho dalších podporovatelů

Spolek obŽIVA má vlastní stanovy, které jsou zde.

 


Co chceme

Usnadňovat obživu

Umožňovat a usnadňovat svým členům obživu z šetrného ekologického zemědělství, které je založeno na osobních vazbách a vzájemnosti, a jehož cílem bude živit lidi pro společnou radost všech zúčastněných.

Budovat důvěru

Spolupracovat na zdůvěryhodnění značky a principu ekologického zemědělství (respektive značky bio).

Budovat vztah k Zemi

Utvářet vztahy mezi obživovanými a živiteli, tedy těmi kteří mají přímý podíl na tom, jak Země vypadá, tak aby k ní všichni mohli mít přímý vztah.

Naše základní hodnoty

  • Spolupráce bez boje. Život (bio) rovná se spolupráce, chceme tedy žít a spolupracovat na rozkvětu našich životů.
  • Úcta k okolnímu světu. Při vší činnosti projevovat úctu k okolnímu živému a neživému světu a rozvíjet ji i mezi ostatními.

 

 
 


Proč jsme založili obŽIVU?

 

Jaroslav Lenhart

Spolek obŽiva pro mě osobně znamená naplnění mé potřeby zatkat do Českého prostředí impulz společného obchodu, tak jak jsem jej poznal například v Německu a nebo z první republiky z tehdejších družstevních prodejen. Taky je pro mě jako pro zemědělce nadějí, že nějaký obchodní subjekt se vymaní z tlaku trhu a začne si uvědomovat co má opravdovou hodnotu pro život náš i budoucích. Velmi si vážím možnosti spolunést tento impulz v naší milé Praze.

 

Lukáš Rudlofský

Chci pomoct ke zvýšení dostupnosti Bio zboží, zlepšit povědomí o ekologickém zemědělství a Obživa je dobrý a spravedlivý”nástroj” jak propojit sedláky se spotřebiteli.

 
 
 
 

Tomáš Hajzler (neformální zakladatel)

V devíti z deseti případů, kdy si připíjíme, si připíjíme na zdraví. Víme, že bez zdraví – ne-mocní, jsme jaksi bez moci. Mimochodem, proto se i při každém setkání zdrav-íme. Někde uvnitř všichni víme, že zdraví je naprostý základ všeho. V málokterém projektu proto vidím takový smysl jako v Obživě, která má ambici propojit ekozemědělce a ekovýrobce přímo se spotřebiteli. Je pro mě obrovskou nadějí, pomoci vybudovat příklad toho, jak si v dnešním světě obstarávat jídlo, které prospívá zdraví člověka i planety. Příklady jsou nejlepšími učiteli a já proto věřím, že Obživa se stane inspirací dalším podobným projektům, které nabídnou alternativu anonymním nadnárodním řetězcům, plným chemo-potravin přetahovaných po celé planetě napojených na současné průmyslové zemědělství, které ničí přírodu a lidské zdraví jako máloco jiného. Věřím, že se tak projekt jednoho malého obchůdku někde uprostřed Prahy může stát počátkem něčeho, co jednoho zajistí většině našinců jídlo, které nepoškodlo přírodu a které přitom prospělo jak našemu zdraví tak i radosti většiny.