Přípravy

Potom jsme rok 2017 věnovali hledání vhodného místa. Prostor ve Dvoře Kobylisy se jevil jako výborné místo. Přípravu dotáhl přípravný tým pod koordinací Míši a Leoše. Utřásl se koncept komunitního bioobchodu, naplánovali fundamentální kroky pro realizaci a nastínily varianty rozpočtu.