(x)Co chceme

Usnadňovat obživu

Umožňovat a usnadňovat svým členům obživu z šetrného ekologického zemědělství, které je založeno na osobních vazbách a vzájemnosti, a jehož cílem bude živit lidi pro společnou radost všech zúčastněných.

Budovat důvěru

Spolupracovat na zdůvěryhodnění značky a principu ekologického zemědělství (respektive značky bio).

Budovat vztah k Zemi

Utvářet vztahy mezi obživovanými a živiteli, tedy těmi kteří mají přímý podíl na tom, jak Země vypadá, tak aby k ní všichni mohli mít přímý vztah.

Naše základní hodnoty

  • Spolupráce bez boje. Život (bio) rovná se spolupráce, chceme tedy žít a spolupracovat na rozkvětu našich životů.
  • Úcta k okolnímu světu. Při vší činnosti projevovat úctu k okolnímu živému a neživému světu a rozvíjet ji i mezi ostatními.